• Om blijk te geven van de enorme waardering voor de leden en vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij, en inspanningen voor de club, in deze bijzondere tijden, hebben alle gezinnen van de club een KemperKip pakket aangeboden gekregen voor de Paasdagen. Persoonlijk rondgebracht door spelers van de club. Een mooi pakket, mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor KemperKip, met een brief van het bestuur, uiting gevend aan de dank voor de leden en vrijwilligers.

     

    Brief van bestuur